Albumet How´s Life On Earth med The Longplayer Orchestra

The Longplayer Orchestra - How´s Life On Earth?

The Longplayer Orchestras album How´s Life On Earth? finns på Spotify och Itunes, men kan även beställas i fysiskt format via vårt formulär under ORDER CD

Bandet med kompositören Göran Hjertstedt, gitarristen/producenten Göran Holmberg, multitrummisen "Putte" Saavedra, entertainern nr 1 Jon Sundberg, mästerkeyboardisten Kjell Haraldsson och Mr Baseman Göran Holmberg är en alldeles särskild samling med extremt duktiga musikanter. 

Flera videor finns att beskåda på Youtube, till exempel The Manning in You som finns uppladdad redan nu på Youtube och In The Corner Of My Dreams vars video spelades in i Linnés trädgård i Uppsala tidigare i år! 

The Longplayer Orchestra hyllar The Electric Light Orchestra (ELO) och för denna fantastiska musiktradition vidare. Med egna originalverk och Jeff Lynne som förebild har The Longplayer Orchestra (LPO) knutit samman The Beatles med ELO som en musikalisk uttrycksform. Jeff Lynnes kompositionsteknik är en genre som fogar samman klassisk symfonisk musik med 1900-talets pop, rock och bluestradition. The Longplayer Orchestra öppnar dörren mot framtiden och har väckt uppmärksamhet över hela världen, framför allt USA, England och Japan.

The Longplayer Orchestra släppte sitt första album i januari 2011 och gjorde sitt första liveframträdande på The Cavern Club i Liverpool den 21 maj 2011. I musikens värld finns inga gränser. Allt är tillåtet så länge det svänger, tilltalar örat, smeker hjärtat och framkallar ryckningar i benen.

 


Varna grannarna och skruva upp volymen! Det här är en av Longplayers egna originalkompositioner, starkt influerad av Jeff Lynne, det vill säga ELO ...

The world of music knows no boundaries. Everything is allowed as long as it´s got beat, appeals to the ear, warms the heart and makes you want to move. Warn the neighbors and turn up the volume! This is a Longplayer original composition, inspired and influenced by Jeff Lynne, ie ELO ...

.

The Longplayer Orchestra - For those who love the sound of The Electric Light Orchestra

30th November 2013 The Longplayer Orchestra finally released their second album, called " How´s Life On Earth?". Listen to the latest published single "Hot Blooded Mary" on Spotify, Itunes, Amazon, Youtube, cdbaby ...

The Longplayer Orchestra doesn´t exist anymore (2009-2014), but their composer Göran Hjertstedt has startet a new project with Ian Haugland (the drummer of Europe). The band, Brains Beat Beauty, has it´s own story.

The Longplayer Orchestra pays tribute to The Electric Light Orchestra (ELO), and carries on this amazing music tradition. Inspired by Jeff Lynne, The Longplayer Orchestra original works combine the sound of The Beatles and ELO for a truly unique form of musical expression.  Jeff Lynne's compositional technique joins classical symphonic music with the 20th century pop, rock and blues tradition. The Longplayer Orchestra has opened the door to the future of this sound and has attracted worldwide attention, especially in the U.S., UK and Japan. The Longplayer Orchestra released their first album in January 2011 and debuted with a live appearance at The Cavern Club in Liverpool on May 21st, 2011.

To whet your appetite for the second album released in the autumn of 2013 we invite you to listen to The Longplayer Orchestra's rock´n roll-hit: Hot Blooded Mary

The Longplayer Orchestra - Hot Blooded Mary

Releasepartyt den 30 nov!

The Longplayer Orchestra - releasepartyt 30 nov!

The Longplayer Orchestra:

The Longplayer Orchestra har sammanlangt publicerat tre album under sin livstid (2009-2014):

- Longplayer
- How´s Life On Earth?
- Classic Ensemble

Samtliga album finns på Spotify. På Youtube finns några videor att beskåda.

The Longplayer Orchestra är tämligen ensamma i sin genre, där de två första är starkt influerade av The Electric Light Orchestra och The Beatles.